Bibliotek – Bibliotek är fantastiska!

Hur mycket vet du om Piratpartiets bibliotekspolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".

 (Bild: Wikimedia Commons, CC BY SA)