Jobb – Arbete och social trygghet

Hur mycket vet du om Piratpartiets arbetsmarknads- och socialpolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".

 (Bild: Bondesgaarde, CC BY ND)