Mångfald – Rätten att vara olika

Hur mycket vet du om Piratpartiets mångfaldspolitiska ställningstaganden?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".