Skola – En skola för framtiden

Hur mycket vet du om Piratpartiets skolpolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".

 (Bild: Lucélia Ribeiro, CC BY)