Vård och Omsorg – Kvalitet och integritet i vården

Hur mycket vet du om Piratpartiets politik för vård och omsorg?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".