Författning – Ett stärkt folkstyre

Hur mycket vet du om Piratpartiets konstitutionella politik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".

(Bild: Johannes Jansson, CC BY)