Informationsfrihet – Information ska vara fri

Vad kan du om Piratpartiets ställningstaganden i informationsfrihetsfrågor? Testa!

(Quizzen består av 15 påståenden om Piratpartiets politik. Ange om påståendena är "falska" eller "sanna".)