Innovationer – En politik för innovation och utveckling

Hur mycket vet du om Piratpartiets innovationspolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".