korifeo.gr-------Arxaia grammatiki ousiastika a klishs

Time limit for the exam: 32 minutes