Kultur – En fri kultur för alla

Hur mycket vet du om Piratpartiets kulturpolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".