Miljö och energi – Hållbar miljö och energiförsörjning

Hur mycket vet du om Piratpartiets miljö- och energipolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".