Nils på nett Exercise 1.2

Make sentences. Use all the words.