Gebeurd/gebeurt-quiz

Beste lezer,

Het werkwoord 'gebeuren' is een echt instink-werkwoord. Je kunt het verschil tussen de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd ('gebeurt') en het voltooid deelwoord ('gebeurd') namelijk niet horen. Goed zijn bijvoorbeeld:

  • Begrijp je wat er is gebeurd? (wat is het onderwerp en is is de persoonsvorm)
  • Gebeurt er nog iets leuks vandaag? (iets leuks is het onderwerp en gebeurt is de persoonsvorm)

Hierna komen tien zinnen waarmee je met 'gebeuren' kunt oefenen. Veel succes!

de medewerkers van Onze Taal