Gebeurd/gebeurt-quiz

Beste lezer,

Het werkwoord 'gebeuren' is een echt instink-werkwoord. Je kunt het verschil tussen de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd ('gebeurt') en het voltooid deelwoord ('gebeurd') namelijk niet horen. Het is dus extra belangrijk dat je goed kijkt wat het onderwerp is en wat het werkwoord is dat daarbij hoort (de persoonsvorm).

Hierna komen twintig zinnen waarmee je met 'gebeuren' kunt oefenen. Veel succes!

de medewerkers van Onze Taal