Gedragsadviseur Konijn

Loopt van 12 okt. 2020 tot 12 okt. 2020

Loopt van 12 okt. 2020 tot 12 okt. 2020

Tijdslimiet voor het examen: 2 uur

Beste Examenkandidaat,

 

 1. Wil je op iedere bladzijde je naam en studentennummer invullen?
 2. Het examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen.
 3. Van de gegeven antwoorden is er maar één antwoord juist (of onjuist). Lees goed!
 4. De berekening is als volgt: Er moeten minimaal 35 van de 50 vragen goed beantwoord worden voor een 5,5. Voor dit onderdeel moet minimaal een 5,5 behaald worden voor een diploma.
 5. Eventuele op - of aanmerkingen aangaande het examen worden alleen behandeld als zij schriftelijk, binnen 2 weken na afloop van het examen, bij Tinley Academie worden ingediend. Dit kan via student@tinleyacademie.nl
 6. Uiterlijk 3 weken na examendatum vermelden we de uitslag op tinleystudienet.nl. Je kunt dan achter je studentennummer je cijfer(s) vinden. Ben je gezakt dan staan er geen cijfers, maar ‘onvoldoende’.
 7. De schriftelijke uitslag van het examen zal uiterlijk 6 weken na de examendatum per post worden verzonden.
 8. Cursisten die niet slagen voor het examen kunnen telefonisch uitleg krijgen over de vragen die met een onvoldoende beoordeeld zijn.
 9. Voor cursisten die wel geslaagd zijn is er geen mogelijkheid om te overleggen over eventuele antwoorden die met een onvoldoende zijn beoordeeld.
 10. Je hebt uiterlijk 2 uur de tijd. Wil je dit voorblad er afhalen en alleen de vragen inleveren.
 11. Wil je op zijn vroegst pas 1 uur na aanvang van het examen zo geruisloos mogelijk het lokaal verlaten, tenzij de examinator anders beslist.

 

Veel succes!

Debbie Rijnders, Directeur Tinley Academie

Drs. Eline Teygeler, Coördinator Onderwijs