Krachtsport en Fitness-trainer niveau-4

Tijdslimiet voor het examen: 1 uur

Welkom bij het theorie-examen Krachtsport en Fitness-trainer niveau-4 van de KNKF. 

De theorie-examens van de KNKF worden digitaal afgenomen.

Voor het starten van het theorie-examen, moet u zich inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor afgaand van het examen ontvangt u een wachtwoord  en gebruikersnaam.

Het theorie-examen start met een korte instructie door de medewerkers van de KNKF over het starten, maken en afsluiten van het examen. U heeft 30 minuten de tijd om het examen te maken. De meest van den totaal 60 vragen zijn meerkeuze vragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u de open vragen aantreft.

Om met het examen te beginnen klikt u op “START” Wanneer u een vraag heeft beantwoord dan wordt deze automatisch opgeslagen en gaat u verder met de volgende vraag. Wanneer u een vraag even wilt overslaan dan klikt u op overslaan en kunt u later weer terug naar deze vraag om deze te beantwoorden. Zorg ervoor dat aan het einde alle vragen zijn beantwoord, voor vragen die onbeantwoord zijn gebleven krijgt u 0 punten (deze worden dus niet meegerekend). Nadat u alle vragen heeft beantwoord en u zeker bent dat u klaar bent kunt u het examen afsluiten. Let op!! nadat u een vraag heeft afgesloten kunt u geen antwoorden meer wijzigen en zijn alle antwoorden definitief. Nadat u het examen heeft afgesloten word op het scherm weergeven of u geslaagd ben of niet.(minimaal 75% is een voldoende)

Een aantal zaken zijn belangrijk, zo:

Mag u niks op tafel hebben liggen (geen boeken, telefoon etc.)

Mag u geen aantekeningen maken, u heeft wel een A4-tje waarop u tijdens het examen notities mag maken maar deze dient u na afloop van het examen in te leveren bij de surveillant.

Na het voltooien van al u vragen, mag u, wanneer u zeker weet dat u klaar bent, heel stil en rustig het examenlokaal verlaten.

* is er een vraag volgens u niet juist qua inhoud of formulering, meldt dit dan op het evaluatieformulier. Schrijf de hele vraag over en concreet je bezwaar. Dan kunnen wij er naar kijken en ons verbeteren.