NEN-3140 IV en VW 013

Deze toets bestaat uit 28 meerkeuzevragen.

U bent geslaagd wanneer u minimaal 60% juiste scoort.