NEN-3140 VP 013

Deze toets bestaat uit 25 meerkeuzevragen.

Na elke vraag volgen vier antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist is.

Voor dit toets zijn maximaal 25 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.

U bent geslaagd wanneer u 14 of meer punten hebt gehaald.