De Risico-inventarisatie & -evaluatie helpt inzicht te geven in de risico's binnen jouw organisatie. Wat weet jij van de RI&E? Test hier je kennis.