Samenstellingen-met-namenquiz

Beste lezer,

Samenstellingen met namen: daar moet je de regels voor kennen als Groot Dicteedeelnemer. Doe daarom deze quiz. 

Let op: deze quiz is bedoeld als training voor het Groot Dictee. Dat betekent dat er geen verduidelijkende streepjes zijn toegestaan. In een dictee mag je van de jury alléén verplichte streepjes plaatsen. In het 'gewone' leven zijn verduidelijkende streepjes vaak juist aan te raden - dan gaat het immers om de lezer.

Veel plezier en succes!

de medewerkers van Onze Taal