Streepjesquiz

Beste lezer,

In deze quiz kun je nagaan of je de regels voor het verplichte streepje nog kent.

Let op: deze test is bedoeld als training voor het Groot Dictee. In een dictee mag je alleen een streepje schrijven als het volgens de spellingregels verplicht is. In het 'normale' leven gebruiken we vaak extra streepjes voor de duidelijkheid, maar dat mag niet van de dicteejury. Het gaat er in een dictee juist om dat je laat zien dat je weet welke streepjes verplicht zijn.

Veel plezier en succes!

de medewerkers van Onze Taal