Aktiv og passive stemmequiz

Denne siden forklarer forskjellene mellom en aktiv og passiv stemme. Først vil den beskrive hva aktiv eller passiv stemme betyr. Her får du en forklaring på hva det innebærer, og noen eksempler for en bedre forståelse. Når du vet om forskjellene, kan du se hvilke typer setninger som egner seg best.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 2 minutes

Betydning aktiv stemme

En Aktiv stemme beskriver en setning hvor subjektet utfører handlingen som fremgår i verbet: (handlende subjekt) + (verb) + (objektet som mottar handlingen)

Eksempel:

"Jeg lagde quizen på en time."

Forklaring:

Jeg (handlende subjekt) + lagde (verb) + quizen (objektet som mottar handlingen) på en time.

Betydning passiv stemme:

En Passiv stemme beskriver en setning hvor subjektet handler ut ifra verbet: (objektet som mottar handlingen) + (form av 'å være') + (perfektum partisipp av verbet) + av + (handlende subjekt)

Eksempel:

"Denne quizen ble lagd av meg på en time."

Forklaring:

Quizen (objektet som mottar handlingen) + ble (form av 'å være') + lagd (perfektum partisipp av verbet) + av + meg (handlende subjekt) på en time.

Eksempler

Aktiv: Min venn inviterte hele gruppen til å spille fotball.

Passiv: Hele gruppen ble invitert av min venn til å spille fotball.

 Active: Klokken elleve, skal jeg bake noen cookies.

Passive: Klokken elleve, vil noen cookies bli bakt av meg.

Hvordan lage en quiz med passiv og aktiv stemme?

Jeg anbefaler ikke å skrive spørsmål med en passiv stemme. Spørsmålene må være enkle å forstå. Ellers blir deltakerne fort for forvirret. Passivt formulerte spørsmål eller svar er mindre lette å lese. Men når bruker man en passiv stemme? Du kan bruke den når du tenker at subjektet som mottar handlingen skal legges vekt på. For eksempel: "Alle spørsmålene må ha blitt fullført før tidsfristen." (passiv stemme), i stedet for "Du må ha fullført alle spørsmålene før tidsfristen." (aktiv stemme). Det er viktig at de leser ALLE spørsmålene må ha blitt fullført. Det er opp til deg hva du velger! Les mer om tips og trips for å forbedre spørsmål https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/eksamen-hvordan/hvordan-skrive-en-prove-pa-nett/item10259 .

Flere bruksområder til eksamen

Laging av ordforråd test 
https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/eksamen-brukstilfeller/vokabulartest-skaper/item10230 Flervalgs stavetest https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/eksamen-brukstilfeller/flervalgs-rettskrivingstest/item10232

Begynn min prøveperiode https://www.onlineexambuilder.com/no/priser/item10379 Gratis live demohttps://www.onlineexambuilder.com/no/online-test-demo/item10206

Grav dypere

Typer eksamener og tester

Typer eksamener og tester

Enten du liker det eller ikke, er prøver en del av vårt daglige liv. Om det så er i skolen eller gjennom din karriere. I...

Les mer