Hva er omvendt undervisning? Forklaring av definisjonen

Omvendt undervisning. Hva betyr egentlig dette? Det er en 180-graders omveltning av den "tradisjonelle" undervisningen. Men hva vil det si? I den tradisjonelle modellen fungerer læreren som mellomleddet mellom studentene og kunnskapen. Med omvendt undervisning, har studentene direkte tilgang til kunnskapen og læreren fungerer som en coach og mentor. Med den omvendte undervisningsmodellen, må studentene forbrede deres kontaktøyeblikk. Under kontaktøyeblikkene kan læreren se nærmere på bruken, og en dypere behandling, av pensum.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 2 minutes

Hvorfor snu på undervisningen?

Interaksjon er et nøkkelelement når man flipper undervisningen. Studenter har gjort leksene og har allerede elementær kunnksap om et gitt emne. I timen er det mulig å gå dypere inn i pensum og stille spørsmål. Som en lærer får du større innblikk i problemene studentene har og hvor du må rette fokus. Videre, kan læreren tilby fler utfordringer til studenter som tilegner seg pensumet lett. Og på den andre siden, kan læreren også tilby mer hjelp til studenter som trenger det :-)

Hvordan snu på undervisningen?

Hovedårsaken er at studenter må spille en mer aktiv rolle i forbredelsen av lekser. Hvis de ikke gjør dette, blir de fort distrahert. Det er som å kjøre en bil uten å kunne trafikkreglene, for å konkludere: katastrofalt. Du må motivere dine studenter til å gjøre hjemmelekser. Leksene læreren gir til sine studenter må være tydlige, og forståelig for alle! Læreren kan lage en video av seg selv hvor han/hun forklarer et gitt emne. For så å dele denne med studentene. Til slutt, kan læreren hjelpe studenter i forhold til behovene deres. I korte trekk, mer effektiv og produktive gjennomføring av kontaktøyeblikkene.

Omvendt undervisning og vår LMS

Å Bygge kurs, lage quizer, tester og lage eksamener. Vårt verktøy er veldig brukervennlig og har mange alternativer som gjør den så skreddersydd som mulig. Du kan lage ditt eget innhold. Studenter kan følge kurs hvor læreren deler ut lekser som studentene må forbrede. Som en lærer kan du spore progresjonen til studentene og se deres resultater. Dette gjør det mulig å ha en klarere ide om hva dine studenter sliter med, og hva de sliter mest med.

Les mer om fordelene og ulempene med omvendte klasserom https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/om-omvendt-undervisning/omvendt-undervisning-fordeler-og-ulemper/item10610 .

Nyttige ressurser

Wikipedia
The University of Queensland

Grav dypere

Synkron vs asynkron læring

Synkron vs asynkron læring

På grunn av den digitale tiden vi lever i, blir vi stadig overveldet av nye læringsteknologier. All denne nye teknologien har en ting til felles;...

Les mer