Stamceller

Du får nå 8 spørsmål om dette temaet. Du har flere muligheter per spørsmål.

Lykke til!

Stamcelleforskningen er fortsatt på et tidlig stadium. En av forskningens viktigste oppgaver er også å avdekke skadelige effekter av behandling, og det tar som regel lengre tid å avdekke bivirkningene enn virkningene. Vi vet fortsatt alt for lite om de potensielt skadelige effektene av stamcellebehandling.