Patent, upphovsrätt mm – Moderniserad immaterialrätt

Hur mycket vet du om Piratpartiets immaterialrättspolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".

 (Bild: Amitchell125, CC BY SA)