Jakie są rodzaje oceny?

W edukacji stosuje się różne rodzaje ocen. Wszystkie metody oceny mają różne cele w trakcie trwania i po zakończeniu nauczania. W tym artykule dowiesz się, jakie rodzaje oceny są najważniejsze podczas opracowywania i wdrażania materiałów dydaktycznych.

Knowly
Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 3 minuty

Ocena wstępna lub ocena diagnostyczna

Zanim przystąpisz do opracowywania materiałów dydaktycznych musisz wiedzieć, dla jakich studentów je tworzysz. Twoim celem jest poznanie ich mocnych i słabych stron, a także wiedzy i umiejętności posiadanych przed podjęciem nauki. Na podstawie zebranych danych możesz zacząć przygotowywać materiały dydaktyczne.

Ocena formatywna

Ocena formatywna jest stosowana przy pierwszej próbie opracowania materiałów dydaktycznych. Celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na podstawie monitorowania procesu nauki studentów. Pomaga ona zidentyfikować pierwsze luki w materiałach. Na podstawie tych informacji zwrotnych dowiesz się, na czym skupić się w celu ich dalszego rozszerzenia.

Ocena podsumowująca

Ocena podsumowująca ma na celu ocenę stopnia, w jakim osiągnięto najważniejsze wyniki po zakończeniu materiału dydaktycznego. Poza tym mierzy skuteczność uczenia się, reakcje na materiały dydaktyczne i korzyści w długim okresie. Te ostatnie można określić na podstawie obserwacji studentów, którzy uczęszczają na kurs, lub testu Jesteś w stanie zobaczyć, czy i w jaki sposób wykorzystują zdobytą wiedzę, umiejętności i postawy.

Przeczytaj więcej o ocenach formatywnych i podsumowujących.

Ocena potwierdzająca

Po wprowadzeniu materiałów dydaktycznych w klasie konieczne jest przeprowadzenie dalszej oceny. Dzięki ocenom potwierdzającym sprawdzisz na przykład, czy kształcenie wciąż jest skuteczne po upływie roku i czy sposób, w jaki uczysz, nadal jest właściwy. Można powiedzieć, że ocena potwierdzająca jest obszerną formą oceny podsumowującej.

Ocena zgodności

Porównuje ona wyniki studenta ze średnią normą. Może to być na przykład średnia krajowa dla przedmiotu Historia. Innym przykładem jest porównanie przez nauczyciela średniej oceny jego uczniów ze średnią oceną całej szkoły.

Ocena oparta na kryterium

Mierzy wyniki studentów w stosunku do ustalonego zestawu z góry określonych kryteriów lub standardów uczenia się. Sprawdza, co studenci powinni wiedzieć i umieć robić na określonym etapie edukacji. Testy referencyjne służą do oceny określonego zestawu wiedzy lub umiejętności. Jest to test oceniający program nauczania na kursie.

Ocena postępów

Mierzy osiągnięcia ucznia w porównaniu z wcześniejszymi jego osiągnięciami. Dzięki tej metodzie próbujesz poprawić się, dokonując porównania z poprzednimi własnymi wynikami. Nie porównujesz się z innymi studentami, co może źle wpływać na twoją pewność siebie. 

Przeczytaj więcej na temat metod i strategii oceny oraz celów oceny i ewaluacji.

Przydatne zasoby

Artykuł z portalu Edudemic

Często zadawane pytania

✔️ Jakie są rodzaje oceny?
Ocena wstępna lub diagnostyczna, ocena formatywna, podsumowująca, potwierdzająca, zgodności, ocena w oparciu o kryteria i ocena postępów.

Dowiedz się więcej

Co to jest egzamin online?

Co to jest egzamin online?

Egzamin online polega na przeprowadzeniu testu w Internecie w celu sprawdzenia wiedzy uczestników na dany temat. W dawnych czasach wszyscy musieli zebrać się w klasie...

Czytaj więcej