Demo Testu Sprawdzającego

Demonstracja testu sprawdzającego przedstawiającego przykład ćwiczenia sprawdzającego po obejrzeniu każdej z części webinarium. W produkcie każdy test zawiera 5 pytań sprawdzających.