Klucz do wózka widłowego 013

Egzamin składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.

Zdałeś, gdy osiągnąłeś 60%.