Časový limit na skúšku: Minúty: 5

Vitajte na školení,

malá odmena je pripravená pre účastníka s najvyšším počtom bodov. Nech sa páči. 10 otázok a max 5 minút.