Pojišťovácká čeština II.

Druhý díl pojišťovácké češtiny. Trochu přitvrdíme a podíváme se na zoubek pojmům, které nejsou tak běžné.