Åk6_Teknik_EnklaMaskinerna_Läxförhör_191001

Hej åk 6!

Teknikkapitlet "De enkla maskinerna" är snart genomgånget. Idag ska vi kontrollera vad ni kommer ihåg.