Åk7_Kapiteltest_Fysik_Värme_Kap3

Hej bästa 7:an!!

Här kommer lite frågor om värme.

Lycka till!
/Magister Martin