Bussförar SM 2019

Tidsgräns för provet: 15 minuter

Bussförar SM

Viktig information. Läs noga. Maxtid: 15 minuter Antal frågor: 30 st. Du kan bara göra provet en gång. Se till att du har tillräckligt med tid att för genomföra hela provet. Det finns ett (1) korrekt svar till varje fråga. Om fler personer har samtliga rätt är det kortast tid som avgör vem som går vidare i tävlingen. Klicka på "Starta här" för att starta provet.