Frågesporter i aktiv och passiv form

Här går vi igenom skillnaden mellan aktiv och passiv form. Vi förklarar vad aktiv och passiv form är för någonting och ger ett par exempel. När du kan skillnaden mellan dem så kan du bedöma vilken form som är bäst att använda.

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Vad är aktiv form?

Aktiv form beskriver en mening där subjektet (någon/något) utför en handling (verb) eller befinner sig i ett tillstånd: (subjektet som utför handlingen) + (verb) + (objektet som mottar handlingen).

Exempel:

"Jag gjorde frågesporten på en timme."

Förklaring:

Jag (subjektet som utför handlingen) + gjorde (verb) + frågesporten (objektet som mottar handlingen) på en timme.

Vad är passiv form?

Passiv form beskriver en mening där den/det som får mottta en handing (från verbet) blir subjekt: (objekt som mottar handling) + (en böjning av "att vara") + (perfekt particip av ett verb) + av + (subjektet som utför handlingen).

Exempel:

"Frågesporten har skapats av mig på en timme."

Förklaring:

Frågesporten (objektet som mottar handling) + har (en böjning av "att vara") + skapats (perfekt particip av ett verb) + av + mig (subjektet som utför handlingen) på en timme.

Exempel:

Aktiv: Min kompis bjöd in hela gruppen till en fotbollsmatch.

Passiv: Hela gruppen har blivit inbjuden till en fotbollsmatch av min kompis.

Aktiv: Jag ska baka några kakor klockan elva.

Passiv: Några kakor kommer att bli bakade av mig klockan elva.

Hur skapar man en frågesport i aktiv och passiv form?

Vi rekommenderar att inte skriva frågor i passiv form i dina frågesporter. Frågor behöver vara enkla att förstå för att deltagare inte ska blir förvirrade. Frågor och svar som är skrivna i passiv form är svårare att läsa - men när använder man passiv form då? Jo, när objektet som mottar handlingen ska framhävas. T.ex. "Alla frågor ska ha blivit besvarade innan deadline." (passiv form), istället för "Du ska ha besvarat alla frågor innan deadline." (aktiv form). Här är det viktigt att eleven uppfattar att just ALLA frågor ska ha blivit besvarade.

Du väljer själv vilken form du använder i dina frågor. Läs mer om tips och knep som förbättrar dina frågor.

Fler användarfall för prov

Provskapare för ordförråd

Stavningstest med flervalsfrågor

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Typer av prov och test

Typer av prov och test

Vare sig du gillar det eller inte så är tester en del av livet, både i skolan och i arbetslivet. Alla måste göra ett test...

Läs mer