Bedömning vs. test: vad är skillnaden?

Begreppen bedömning och test används ofta på ett utbytbart sätt, men det kan vara otydligt vad som skiljer dem åt i utbildningsvärlden. När man utvecklar sitt undervisningsmaterial är det ganska viktigt att veta skillnaden mellan bedömning och test. Läs vidare för att få veta mer!

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Vad är en bedömning?

Bedömning är en systematisk dokumentationsprocess av empirisk data som används för att mäta kunskaper, åsikter, färdigheter och olika övertygelser. Lärare ämnar att förbättra elevers lärande genom att göra bedömningar. Klicka här om du vill läsa mer om bedömningar.

Vad är ett test?

De flesta har skrivit ett test någon gång i livet, och vare sig det är ett grammatik- eller körkortstest utgår de ifrån samma principer. Test används för att granska en persons kunskaper inom ett ämne för att fastställa hur mycket den har lärt sig eller vilken nivå den ligger på. Det är ett utvärderingsverktyg eller en procedur där man tar ett "varuprov" på en deltagarens beteende inom ett specifikt område, för att sedan utvärdera och betygsätta detta genom att använda en standardiserad process (The Standards for Educational and Psychological Testing, 1999).

Vad är skillnaden mellan dem?

Orden test och bedömning må användas på ett utbytbart sätt inom utbildning, men de betyder egentligen olika saker. Ett test är en "produkt" som mäter ett specifikt beteende, medan en bedömning är mer av en procedur snarare än en produkt. Bedömningar används under och efter undervisningen tar plats. När du har fått resultaten från din bedömning kan du tolka dem och eventuellt redigera undervisningen i enlighet med den feedback som du fått. Test däremot är ett sätt att avsluta en utbildning då de skrivs när själva undervisningen är över. Till skillnad från bedömningar behöver inte resultat från test tolkas på något sätt.

Läs mer om bedömning vs. utvärdering

Användbara källor

DifferenceBetween

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur fungerar onlineprov?

Hur fungerar onlineprov?

Vår provskapare hjälper dig att skapa onlineprov. Om du har bestämt dig för att erbjuda dina deltagare ett onlineprov men undrar vilka steg som du...

Läs mer