Är e-lärande lika bra som traditionell undervisning?

För inte så länge sedan var traditionell undervisning det enda valet som fanns tillgängligt. Med informationsteknologins snabba utveckling har e-lärande blivit mer och mer populärt. Trots det kan man ändå känna skepsis kring hur effektivt det faktiskt är. Innan vi hoppar ombord på e-lärandeskeppet går vi igenom hur e-lärande håller upp mot traditionella undervisningsmetoder, och ser om det kan passa din organisation.

Online learning vs face to face learning
Anna
Skriven av Anna Implementeringskonsult
Publicerad den
Läsningstid 8 minutes

Vad är e-lärande?

E-lärande är en form av distansundervisning över nätet.

Är e-lärande effektivt?

Bra fråga! Traditionell undervisning som sker "ansikte mot ansikte" har varit standarden i hundratals år, och det är normalt att anta att e-lärande inte är likvärdigt. Ett par vanliga antaganden är att kunskapsretentionen blir lägre när lärandet sker online, och att deltagare inte tar undervisningen på allvar när den är på nätet. Därför börjar vi med att kolla på ett par fakta som indikerar hur effektivt e-lärande är på arbetsplatsen:

  1. E-lärande ökar deltagarsiffrorna. Det första steget för att lära sig är att faktiskt dyka upp. En enkät [1] med över 700 korporativa deltagare visade att 87% föredrog att gå onlinekurser under arbetstimmar. Varför? Jo, mellan alla möten och andra jobbåtaganden är bristen på tid det största hindret för anställda att delta i pågående undervisning. Deloitte upptäckte att den genomsnittliga anställda bara kan dedikera 1% av arbetstiden till lärande! Det kokar ner till 24 minuter i veckan för heltidsanställda 😖. E-lärande, som tar mycket mindre tid än vanlig undervisning [2], sänker den här barriären för dina anställda.
  2. E-lärande ökar engagemanget för ditt material. Det är inte helt enkelt att koncentrera sig under en 2 timmar lång föreläsning. Men onlinekurser kan delas upp i mindre stycken, med uppföljningar under vägens gång. Mikrolärande som det kallas, innebär att en anställd kan påbörja och avsluta en kurs inom en tidsram om 5-10 minuter. Det är inte bara lägligt, utan forskning [3] visar även att mikrolärande ökar hur mycket anteckningar som deltagare tar, och minskar distraktioner.
  3. Mängden lärinnehåll som deltagare lär sig med online-metoder överstiger traditionella undervisningsmetoder. E-lärande låter människor lära sig på sitt eget sätt, och i egen takt. Taget tillsammans med ökat engagemang gynnar e-lärande kunskapsretentionen hos deltagare. Enligt en stude ledd av WR Hambrecht + Co [4] ökade kunskapsretentionen av lärmaterialet med hela 25-60% med hjälp av e-lärande!

Ett par saker att ha i åtanke

Vi påstår såklart inte att traditionella undervisningsmetoder är utdaterade! Det är viktigt att överväga ifall ämnets komplexitet, dina anställdas motivationsnivåer och hur bekväma de är med teknologi passar e-lärande. Vissa ämnen är bättre lämpade till vanlig undervisning. E-lärande, och speciellt mikrolärande är inte idealt för att lära ut komplexa ämnen. Du skulle t.ex. inte vilja genomgå en hjärtoperation med en kirurg som bara har gjort online-simulationer 😉. Andra ämnen, som säkerhetsstandarder och information om produkter passar bättre till e-lärande.

Att skapa motiverande material åt dina anställda blir viktigare än någonsin med e-lärande

En annan avgörande framgångsfaktor för e-lärande är motivationen hos dina anställda. Motivation är alltid viktigt för lärande, men e-lärande skalar bort alla externa motivationskällor, såsom uppmuntrande lärare och deadlines. Av den anledningen blir det viktigare än någonsin att skapa motiverande material åt dina anställda med e-lärande [5].

Alla har inte integrerat teknologi med sin dagliga rutin. Det är väsentligt att överväga om dina anställda har regelbunden tillgång till digitala enheter och internet. Om dina anställda inte är tekniskt kunniga kan det bli en utmaning att få tillgång till innehållet och navigera materialet, och det påverkar deras motivationsnivåer.

Vilken ska man välja: e-lärande eller traditionell undervisning?

E-lärande är ett utmärkt alternativ och komplement till traditionell undervisning

E-lärande ökar deltagande, engagemang och kunskapsretentionen hos anställda samtidigt som det skär ner på kostnader och olägligheter kopplade till traditionell undervisning. När man kombinerar effektiviteten av e-lärande med de ekonomiska fördelarna som det medför står det ut som ett utmärkt alternativ och komplement till traditionell undervisning.

Är du övertygad ännu? Överväg att använda Easy LMS för att komma igång med att skapa en kultur av e-lärande i din organisation. Med Easy LMS kan du skapa och hantera effektiva utbildningar, förhöra deltagares kunskaper med prov, och generera skräddarsydda certifikat. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på dina anställdas utveckling, och våra alternativ för automatisering kommer att spara dig en massa tid.

Användbara källor

  1. Athabasca University
  2. Brandon Hall Group
  3. Harvard University 
  4. WR Hambrecht + Co
  5. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur upprättar man e-lärandekurser?

Hur upprättar man e-lärandekurser?

Att hålla en online-utbildning med vår kursskapare är ett enkelt sätt att motivera dina anställda. Det är ett enkelt verktyg för både deltagare och skapare...

Läs mer