För- och nackdelar med induktionsutbildning

Induktionsutbildning är det första utbildningsprogrammet som en anställd deltar i när den går med i en organisation (läs mer om det i den här artikeln). Det är ett snabbt och effektivt sätt att utbilda nyanställda eller personal som får nya arbetsuppgifter. Vad är då för- och nackdelarna med induktionsutbildningar? Vad är det bästa sättet att utföra sådana utbildningar? Läs vidare för att få veta mer.

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Läsningstid 3 minutes

Vad är fördelarna med induktionsutbildningar?

Både anställda och organisationer kan dra nytta av induktionsutbildningar på flera olika sätt. För organisationer så är det ett effektivt utbildningssystem som har följande fördelar:

  • Det sparar företaget en hel del tid och pengar: Induktionsutbildningar förser en nyanställd med all information som den behöver för att kunna påbörja sin tjänst. Ju bättre utbildningen är, desto snabbare kan den anställda börja leverera resultat.

  • Minskar personalomsättning: När nyanställda börjar på ett företag så har de massvis med frågor om den nya tjänsten och företaget. Ju snabbare de kan få svar på sina frågor, desto mer förberedda och självsäkra kommer de att vara i arbetsrollen och vad de kan åstadkomma på företaget.

  • Garanterar operationell effektivitet: En effektiv induktionsutbildning hjälper anställda att förstå företagets kultur, värderingar, dess plats i samhället och vad de själva har för roll i allt detta. Att ha alla nyanställda och personal på samma sida säkerställer kvalitet och stabilitet över företagets alla produkter och tjänster.

För den anställda:

  • Den nyanställda känner sig respekterad och värderad: en bra induktionsutbildning är som ett varmt välkomnande: det får anställda att känna sig värderade, respekterade och en del av ett större sammanhang. Det motiverar dem till att göra gott ifrån sig.

  • Det förser den anställda med nödvändig information: En omfattande induktionsutbildning ser till att den anställda får all nödvändig information för att kunna göra sitt jobb, och förtydligar företagets förväntningar på personalen. Att lära sig företagskulturen och reglerna gör det enklare att anpassa sig till arbetsmiljön.

  • Det etablerar god kommunikation: När anställda lär sig hur företaget är strukturerat och vem de ska vända sig till så vet de exakt vem de ska uppsöka när de behöver mer information eller har frågor.

Vad är nackdelarna med induktionsutbildningar?

Nackdelarna är inte direkt relaterade till induktionsutbildningar. Det är alltid positivt att utbilda personal, förutom när utbildningen är dåligt designad och misslyckas med att möta personalens behov. 

Den största konsekvensen av bristande utbildningar (som är lika illa som att inte utbilda personalen alls) är hög (och dyr) personalomsättning. Även om personal stannar på företaget så kommer de att vara illa förberedda på att utföra arbetssysslorna, skyggas för att ställa frågor och tappa förtroende för företaget.

Slutsats

När de utförs på rätt sätt så är induktionsutbildingar ett utmärkt sätt att utbilda nyanställda så att de kommer in i sina arbetsroller på ett smidigt sätt. Det ökar kvarhållande av personal (employee retention) och de övergripande prestandanivåerna på företaget, vilket gynnar både organisationen och den anställda.

Användbara källor

Trainingzone

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod