Synkront vs asynkront lärande

Vad är skillnaden mellan synkront och asynkront lärande? Vad betyder synkront och asynkront egentligen?

Ny teknologi tar över det traditionella klassrummet. Det nya systemet kallas för e-lärande. E-lärande kan delas in i två kategorier: synkront och asynkront lärande. Här går vi igenom vad de två begreppen betyder. :)

 

 

Synchronous vs. asynchronous learning
Priscila
Skriven av Priscila Marknadsföring
Publicerad den
Läsningstid 3 minutes

Vad är definitionen av synkront lärande?

Synkront lärande innebär online-studier som bedrivs med hjälp av chattrum. Den här typen av inlärning kan endast ske online. Kommunikation online hjälper elever behålla kontakten med sina lärare och klasskamrater. Det kallas synkront lärande eftersom systemet tillåter elever att ställa frågor till sina lärare eller klasskamrater omedelbart via direktmeddelanden.

Vad är asynkront lärande?

Å andra sidan så har vi asynkront lärande som kan genomföras både online och offline. Asynkront lärande innefattar kursarbete som levereras via webben, e-post och anslagstavlor på onlineforum. Elever har inte tillgång till chatten genom detta onlineforum. En fördel med asynkront lärande är att du kan arbeta i egen takt.

Vad är då skillnaden mellan synkront och asynkront lärande?

En betydande skillnad mellan synkront och asynkront lärande är direktmeddelanden och omedelbar feedback. Med synkront lärande så kan elever få omedelbar feedback från andra elever eller läraren genom direktmeddelanden. Asynkront lärande möjliggör inte den typen av interaktion. Om någon har svårt att svara på frågorna så kan de inte be om hjälp direkt. Å andra sidan så kan asynkront lärande ske i egen takt, vilket inte är möjligt med synkront lärande.

Synkront lärande

Som elev så måste du t.ex. se på en föreläsning under en viss tid. Du kan interagera med andra elever gällande svaren. Läraren kan läsa dina svar omedelbart och interagera med eleverna under föreläsningarna. Den här typen av förelösningar måste hållas online.

Asynkront lärande

Tänk dig att du kan lyssna på en föreläsning i din egen takt. Du kan inte diskutera dina svar med dina klasskamrater i realtid. Den här typen av föreläsningar kan ske offline.

Vårt LMS

Asynkront lärande är den enda metoden som kan användas med vår utbildningsplattform. Du kan få omedelbar feedback från systemet i sig, men det möjliggör inte interaktioner mellan lärare och elev via direktmeddelanden. Deltagare kan t.ex. följa en kurs som slutar med ett omfattande prov. Easy LMS kan ge dem omedelbar feedback baserat på deras svar på provet, men det låter dem inte skriva direktmeddelanden med sina lärare medan de går igenom materialet.

Användbara källor

eLearners
ThoughtCo

FAQ

✔️ Vad är synkront lärande?
Synkront lärande involverar online-studier som utförs med hjälp av chattrum. Den här typen av inlärning kan endast ske online.

✔️ Vad är asynkront lärande?
Den här metoden kan genomföras både online och offline. Det involverar kursarbete som levereras via webben, e-post och anslagstavlor på onlineforum.

✔️ Vilka är de främsta skillnaderna?
Synkront = online. Asynkront = online och offline. Med synkront lärande så kan elever få omedelbar feedback.

 

 

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Effektiviteten av e-lärande

Effektiviteten av e-lärande

Är e-lärande lika effektivt som undervisning som sker öga mot öga? Hur kan du försäkra dig om att dina elever kommer att lära sig lika...

Läs mer