Utbildningsplattformens historia

Utbildningsplattformens historia är kort. De har blivit mer och mer populära de senaste åren. Teknologiska innovationer har förändrat processen av att undervisa och lära. Historien bakom utbildningsplattformen är inte lång. Allt började i 1924 när den s.k. undervisningsmaskinen (teaching machine) skapades. Marknaden har fått se fler innovationer sen dess. Vi kommer inte att gå igenom alla uppfinningar relaterade till utbildningsplattformar här, eftersom det blir för mycket att ta in ;-)

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Läsningstid 3 minutes

Teaching machine

Vem: Sidney Pressey

När: 1924

Den första utbildningsplattformen skapades år 1924 när Sidney Pressey skapade den första 'undervisningsmaskinen'. Den såg ut som en skrivmaskin med ett fönster som kunde administrera frågor. Ett av fönsterna användes för att visa frågan, och den andra för att fylla i svaret. 

Problem cylinder

Vem: M.E. Lazerte

När: 1929

'Problemcylindern' var nästa uppfinning som presenterade ett problem till en elev, och kontrollerade om stegen som eleven tog för att lösa problemet var rätt.

Adaptive teaching system, SAKI

Vem: Gordon Park and Robin McKinnon-Wood

När: 1956

1956 var året då det första adaptiva undervisningssystemet blev uppfunnet. Systemet anpassade automatiskt frågorna i enlighet med elevernas prestationsnivå. Adaptiv undervisning blir mer och mer populärt än idag.

Desktop

Vem: Hewlett Packard

När: 1970

År 1970 så introducerade Hewlett Packard, mest känd under sina initialer HP, den första stationära datorn. Utbildningsplattformen började förändras därefter.

TCP/IP

Vem: Robert Elliot Kahn and Vint Cerf

När: 1982

Transmission Control Protocol/Internet Protocol används när du har direkt tillgång till internet och din dator tilldelas en kopia av TCP/IP-programmet. Det är det grundläggande kommunikationsspråket eller protokollet för internet. TCP/IP gjorde e-lärande möjligt, vilket har en enorm påverkan även idag.

First Software

Vem: SoftArc

När: 1990

Den första mjukvaran för LMS skapades av SoftArc år 1990 för MacIntosh-plattformen.

Internt nätverk med öppen källkod, Moodle

Vem: Martin Dougiamas

När: 2002

År 2002 skapades ett internt nätverk med öppen källkod som kallades för Moodle. Moodle har tre olika användare på plattformen. Administratören skapar kurser till lärare och hanterar de allmänna inställningarna. Läraren har hand om ett eller flera ämnen, och kan lägga in information till elever. Elever kan delta i de ämnen som de har tillgång till. Det här interna nätverket har mer än 60.000.000 användare i 65.000 skolor, och används i 216 olika länder. Moodle används med blandade lärmiljöer, distansutbildningar, omvända klassrum och andra metoder för e-lärande i skolor, universitet, arbetsplatser och andra sektorer.

Det privata molnet

Vem: Eucalyptus

När: 2008

Idén av en plattform för att använda molnet föddes år 2008. Detta gör det möjligt för utbildningsplattformen att existera helt och hållet online utan att behöva installeras på ett internt nätverk.

LMS-system i molnet

Vem: ett flertal företag

När: 2012

De flesta moderna utbildningsplattformer finns i molnet, vilket befriar företag från bördan av att behöva installera och underhålla egna system.

Användbara källor

e-Learning Infographics
Wikipedia

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför använda en utbildningsplattform?

Varför använda en utbildningsplattform?

Vad är anledningen till att använda en utbildningsplattform? Varför inte köra på gammaldags metoder - kursmaterial och prov i pappersformat, och en massa röda pennor...

Läs mer