Vad är ett LMS?

Internetföretag älskar sina förkortningar. Det kan låta professionellt med SaaS, molnet, ERP och LMS. LMS är en ny grej som ofta tas upp på företagsmöten, men vad betyder det egentligen? Bra fråga!

What is an LMS
Priscila
Skriven av Priscila Marknadsföring
Publicerad den
Läsningstid 4 minutes

Definitionen av LMS

Vad är definitionen av LMS? LMS står för Learning Management System och är den engelska termen för utbildningsplattform.

En förklaring

Learning: Använd ett LMS för att ge onlinekurser och utbildningsmaterial till dina kursdeltagare.

Management: Organisera och hantera dina onlinekurser, deltagare, deras resultat och effektiviteten av dina kurser. 

System: System är ett finare ord för mjukvara (det låter bara lite dyrare och större).

Vem använder ett LMS? 

Vem brukar använda ett LMS? Alla organisationer bör fokusera på personalutveckling för att överleva i den konkurrenskraftiga värld som vi lever i. Vare sig du jobbar på ett litet företag eller om du är ansvarig för företagsutbildning i en större organisation så drar alla nytta av ett LMS. Ett LMS hjälper dig att organisera dina utbildningar och reducera tiden som går åt att skapa kurser och dela ut dem till dina kollegor.

Inom skolans värld så finns det ett tydligt behov av att använda någon form av system för att hålla koll på elevers utveckling och betyg. Många skolor använder dock fortfarande böcker som inlärningsmaterial. Varför inte använda en dator, platta eller smartphone för att motivera dina elever till att lära sig? Ett LMS kan hjälpa dig med det. Inlärningsmaterialet kan tillgängliggöras online, samtidigt som elevernas utveckling och resultat också dokumenteras. Det är kärnan i vad ett LMS är för någonting.

Vilka är de vanliga tjänsterna i ett LMS?

Det främsta syftet med ett LMS är att skapa stilrena kurser eller prov, och spåra utvecklingen av dina elever. Men det är bara början. Mer avancerade tjänster, som att exportera resultat, bjuda in deltagare, dela ut certifikat och upprätta integrationer med tredjepartsverktyg gör ditt liv enklare. Ta en titt på hela listan med LMS-tjänster.

Utbildningsplattformens framtid

Nu när du vet vad LMS står för så kan vi diskutera utbildningsplattformens framtid. Marknaden för utbildningsplattformer är ung, och det kommer hela tiden in nya säljare med innovativa idéer. Med Easy LMS i åtanke så tror vi starkt på att en utbildningsplattform bör förse användare med en engagerande och distraktionsfri undervisningsmiljö.

I framtiden så kommer fler och fler utbildningsplattformer att utvidga funktionaliteten för att höja inlärningsupplevelsen för användarna. Det finns en stor mängd med forskning som kartlägger optimala inlärningsmetoder, men få (om några alls) utbildningsplattformer tar den kunskapen i beaktning när de bygger sin produkt. Vårt mål är att använda och testa dessa kunskaper i vår produkt. Om det här intresserar dig så kan du läsa den här artikeln om utbildningsplattformens historia.

Mer om Easy LMS

Nu när du vet vad ett LMS (en utbildningsplattform) är för någonting så kan vi prata om Easy LMS. Vår utbildningsplattform hjälper dig att skapa stilrena och engagerande kurser, hantera dem och skicka dem till dina deltagare. Deltagarna får en snygg och distraktionsfri inlärningsupplevelse. Du kan gå igenom deras resultat när de är färdiga, eller skicka ett PDF-certifikat till de som klarat kursen/utbildningen. Hela processen är helt automatiserad. Hur grymt är det?

Trots att vi har ett grymt system så kostar vår utbildningsplattform inte skjortan. Vi har en kostnadsfri version, vi tar inte betalt per användare, och våra betalda planer börjar vid $20 per månad. Be oss om en LMS-demo om du vill veta mer. Vi visar dig mer än gärna runt.

När vi ändå är här så kanske du även undrar: varför bör man använda en utbildningsplattform?

Användbara källor

Wikipedia
Techtarget

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

E-lärande vs. traditionell undervisning

E-lärande vs. traditionell undervisning

E-lärande och traditionell undervisning - finns det en vinnare? Det finns säkert olika åsikter kring frågan, men vissa faktum går inte att bortse ifrån. Vilken...

Läs mer