För- och nackdelar med omvänt klassrum

Omvänt klassrum har flera för- och nackdelar. Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Ta reda på det i den här artikeln.

Omvänt klassrum är en metod som har blivit mer och mer populär sen internets härkomst. Det är en 180 graders omvändning av traditionell undervisning. I ett omvänt klassrum så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor eller coach.

Advantages & disadvantages of flipped learning
Anna
Skriven av Anna Implementeringskonsult
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 4 minutes

Vad är omvänt klassrum?

Dina anställda går igenom sitt lärmaterial på egen hand

Omvänt klassrum är en utbildningsmetod där undervisning eller lektioner tar plats på en individuell plats (t.ex. i hemmet) istället för en gemensam plats (som ett klassrum). Eleven applicerar sedan konceptet som de har lärt sig självständigt, tillsammans med läraren och andra deltagare. I praktiken går alltså dina anställda igenom sitt lärmaterial på egen hand. Lärinnehållet hostas vanligtvis genom onlinekurser och inspelade föresläsningar. Eftersom lärinnehållet finns online kan deltagare lära sig från kontoret, hemmet eller t.o.m. när de sitter på tåget. De övar och applicerar därefter koncepten som de har lärt sig på egen hand i en fysisk miljö med sina kollegor och utbildaren.

Dyk djupare in i ämnet

När elever har grundläggande kunskaper inom ett ämne så kan du som lärare dyka djupare in i inlärningsmaterialet. Du kan erbjuda mer avancerat material till de elever som vill ha en utmaning.

Bli bättre på att förbereda dig

Medan elever går sina kurser, gör sina bedömningsuppgifter eller skriver sina prov så dokumenteras deras resultat i statistiken. Utbildare kan använda den här statistiken för att spåra elevernas utveckling och hitta mönster i deras resultat. Detta gör det enklare för utbildare att få syn på ämnen som elever (både individuella och som grupp) har svårt med. Det hjälper även utbildare att identifiera misstag i sina tillvägagångssätt i undervisningen.

Föreläsningar kan återanvändas

Det kan ta lång tid att förbereda uppgifter till eleverna. Men när du är färdig med allt så kan du enkelt återanvända dina lektioner nästa år.

Transparens för föräldrar

En utbildningsplattform gör det möjligt för föräldrar att ha koll på sina barns utveckling och få tillgång till allt inlärningsmaterial. Om en elev inte förstår ett visst koncept så har föräldrarna möjligheten att vara där för att hjälpa dem.

Nackdelar med omvänt klassrum

Tekniska fel

En dålig uppkoppling till internet betyder att hemläxan uteblir. En elev kan även hamna efter om hen glömmer sina inloggningsuppgifter eller får problem med sin dator. Även de elever som inte har tillgång till en ordentlig dator eller en säker internetanslutning blir hindrade från att göra klart sitt arbete. Idag är teknologi en viktig del av undervisningen på skolor, och många skolor förser t.o.m. sina elever med en dator. Med den här trenden i åtanke så tror vi att det här problemet kommer att bli mindre och mindre relevant med tiden.

Förändring kan ta tid

Trots att omvänt klassrum kommer att spara pedagoger mycket tid i längden, så kommer den första kursen att kräva mer tid och energi än om läraren fortsatte med status quo. Pedagoger kommer att behöva introducera ett helt nytt koncept till sina elever, och denna förändring kan ta en del tid eftersom eleverna behöver lära sig hur man går över från passiv till aktiv inlärning.

Brist på motivation

Elever kommer att behöva sätta igång sig själva i arbetet, hitta motivationen till att göra sina hemläxor och förbereda sig inför lektioner utan konstant uppsyn. Elever som har svårt att fokusera kan bli distraherade och tappa engagemanget. Om de dessutom inte har lärt sig grunderna i ett ämne ännu så kommer det att bli svårt att dyka djupare i ämnet utan en pedagog till hands.

Det funkar inte för alla elever

"Metakognitiva förmågor" kan låta som en klurig term, men det är enkelt att förklara. Det handlar helt enkelt om hur man lär sig, och vad för inlärningsstil som passar en bäst. Omvänt klassrum kräver en hel del självdisciplin, och elever behöver ha kunskaper om hur de lär sig bäst (vilket kommer med tiden)

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Synkront vs. asynkront lärande

Synkront vs. asynkront lärande

Det är inte sällan man känner sig överväldigad av all utbildningsteknologi som finns idag. Alla dessa teknologier har en sak gemensamt: de stödjer asynkront lärande....

Läs mer