Vad är omvänt klassrum?

Vad betyder omvänt klassrum? I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. I ett omvänt klassrum så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor eller coach. I modellen omvänt klassrum så behöver elever förbereda sig inför sina kontaktstunder med läraren. Under kontaktstunderna så kan lärare zooma in på applicering och djupare bearbetning av inlärningsmaterialet.

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Varför vända klassrummet?

Interaktion är ett nyckelelement i ett omvänt klassrum. Elever har förberett sina hemläxor och besitter redan grundläggande kunskaper inom ämnet. Under lektionstid så är det möjligt att dyka djupare in i inlärningsmaterialet och ställa frågor. Som lärare så får du veta vilka svårigheter som eleverna handskas med, och vad du ska fokusera på. Läraren kan även erbjuda fler utmaningar till elever som har enkelt för sig. Samtidigt så får lärare fler möjligheter till att hjälpa svagare elever när det behövs :-)

Hur vänder man klassrummet?

Det främsta är att elever måste spela en aktiv roll när de förbereder sina hemläxor. Om de inte gör det så blir de lätt distraherade. Det är som att köra bil utan att känna till reglerna, det leder till kaos. Som lärare så behöver du motivera dina elever till att förbereda sig hemma. Hemläxor måste vara glasklara och begripliga för alla! Lärare kan skapa en video där de förklarar ett visst ämne, och dela videon med eleverna. Till slut kommer läraren kunna hjälpa varje elev i relation till just deras behov. Med andra ord så blir kontakttiden mer effektiv på det här sättet.

Omvänt klassrum och vårt LMS

Att skapa kurser, frågesporter, inlämningsuppgifter och prov. Vårt verktyg är användarvänligt och erbjuder många alternativ för att göra det så personligt som möjligt. Du kan skapa ditt eget innehåll. Elever kan följa kurser där lärare lägger upp uppgifter som de ska gå igenom. Som lärare kan du spåra dina elevers framsteg och se deras resultat. Detta gör det möjligt för lärare att ha en klar idé om vad elevers svårigheter ligger.

Läs mer om för- och nackdelarna med omvända klassrum.

Användbara källor

Wikipedia
The University of Queensland

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Synkront vs. asynkront lärande

Synkront vs. asynkront lärande

Det är inte sällan man känner sig överväldigad av all utbildningsteknologi som finns idag. Alla dessa teknologier har en sak gemensamt: de stödjer asynkront lärande....

Läs mer