Vad är mjukvara för onboarding?

Att onboarda nyanställda är en syssla som innefattar både att anställa och utbilda ny personal. Om det görs på ett effektivt sätt så kan det hjälpa dig att både hitta och behålla de bäst kandidaterna, och se till att de ställer om sig till din organisation på ett sömlöst sätt.

Employee onboarding software

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är mjukvara för onboarding?

Mjukvara för onboarding är ett verktyg som låter dig screena kandidater för att hitta den som passar den lediga tjänsten bäst, och du kan dessutom utbilda personen så att den lär sig det nya jobbet.

Varför använda mjukvara för onboarding?

Mjukvara för onboarding hjälper rekryterare och utbildare att effektivisera och skala ner processen av att anställa och utbilda ny personal. Istället för att behöva hantera stora pooler med kandidater för ett jobb så kan du spara tid och pengar på att använda mjukvara som hjälper dig skapa en filtreringstratt så att du bara har de bästa kandidaterna kvar. Därefter kan du hålla mer omfattande intervjuer med dessa, och sedan förenkla utbildningen med automatiserade verktyg.

Mjukvara för onboarding och vårt verktyg

Easy LMS har två typer av tester som kan användas i rekryteringssyfte: Bedömningar och Prov. De kan användas var för sig eller kombineras under screeningprocessen.

  • Bedömningar är resultatbaserade tester, vilket innebär att det inte finns en gräns för att få godkänt, utan deltagaren kan få olika resultat baserat på svaren som ges. Bedömningar kan användas som t.ex. personlighetstester, eller ett test där syftet är att visa specifika interpersonliga karaktärsdrag hos en anställd. Detta gör det möjligt att se om personen kan passa på företaget. Med bedömningar så kan du få reda på en kandidats karriärmål, intressen, styrkor, svagheter och ifall företagskulturen skulle fungera för dem.

  • Prov är mer formella test med en gräns för godkänt. De kan användas för att mäta en kandidats kunskaper inom ett specifikt område. Prov är användbara när du letar efter någon som kan fylla en position där tidigare tekniska kunskaper är ett krav. De kan innehålla videoklipp, bilder och olika frågetyper. Du kan även slumpa frågor från en frågebank, kategorisera dem, återanvända dem och utfärda  automatiserade certifikat om användaren klarar provet. Därefter kan du visa och exportera resultat till ett räkneblad.

När anställningsprocessen är färdig så börjar utbildningsprocessen. Med Easy LMS så kan du skapa och dela onlinekurser, samt organisera dem i en inlärningskurva för dina rekryter.

  • Kurser används för att organisera och dela utbildningsmaterialet. Istället för att skicka mail, skapa separata PDF-filer eller PPT-presentationer så kan du samla ihop allt ditt inlärningsmaterial på en och samma plats. Du kan lägga in videoklipp, bilder, citat, länkar och t.o.m. prov som skapas med Easy LMS. Efter det så delar du helt enkelt länken till kursen med din pubilk.

  • Lärportalen är till för rekryterna. Om du arbetar med ett flertal kurser och vill undvika att dela varje kurs separat så kan du tillgängliggöra allt ditt inlärningsmaterial (eller delar utav det) för dina användare i Portalen. Där kan du skapa grupper med användare och ge dem tillgång till Portalen, så att de hittar allt ditt inlärningsmaterial på en och samma plats.

Läs mer om LMS för onboarding av anställda.
Läs mer om LMS för kundonboarding.

Skulle du vilja veta mer?

Tveka inte att be om en gratis live-demo med en av våra konsulter om du vill veta mer om hur du kan förbättra dina anställnings- och utbildningsprocesser. Vi kommer att göra vårt bästa för att förstå ditt användningsfall och se om vi är en bra match. Du kan även prova på vilken prisplan som helst kostnadsfritt i 7 dagar. Läs mer om hur man skapar onlineprov till anställda.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod