ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ TYK

ลองมาทดสอบความรู้ และความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายกันครับ ข้อไหนที่ไม่ได้ระบุให้เลือกหลายคำตอบ ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าใช่มากที่สุดเพียงคำตอบเดียว

การตอบผิดหรือทำไม่ได้ ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด กลับจะเป็นประโยชน์ซะอีก เพราะเมื่อคุณตอบครบ 20 ข้อแล้ว จะมีเฉลยพร้อมคำอธิบายให้ทำความเข้าใจทุกข้อ ซึ่งก็จะได้ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ขอใช้สนุกกับการตอบคำถามนะครับ!