Utrikespolitik och försvar

Hur mycket vet du om Piratpartiets utrikes- och försvarspolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".