Ekonomi – En öppen ekonomi

Hur mycket vet du om Piratpartiets ekonomiska politik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".