korifeo.gr------Arxaia grammatiki ousiastika b klishs

Time limit for the exam: 32 minutes