korifeo.gr-------Arxaia syntaktiko S-L test 1 Pasxalidis

Time limit for the exam: 1 minute, 15 seconds