'Los, aan elkaar of streepje?'-test

Beste lezer,

Het is misschien wel het geniepigste struikelblok bij dictees: de vraag of iets los moet of juist aan elkaar - of misschien toch met een streepje?

Ten eerste zijn de regels soms lastig en ten tweede moet je bij een dictee de woorden precies opschrijven zoals ze in de officiële woordenlijst staan (of in Van Dale). Extra streepjes mogen niet in dictees - een dicteejury wil alleen verplichte streepjes zien.

Zo is 'zee-olifant' (met streepje) in een dictee fout, want in de officiële woordenlijst staat 'zeeolifant'. Het streepje tussen een e en een o is namelijk niet verplicht. In 'zee-egel' móét juist een streepje staan, want nu is het streepje wél verplicht. 

Weet jij welke regels er gelden als het gaat om de vraag 'los, aan elkaar of met een (verplicht) streepje?' Je kunt het laten zien in deze test (30 vragen). 

Veel plezier en succes!

de medewerkers van Onze Taal