Test poziomu 1

Test 1 (A0-A1.1)

Wprowadź imię i nazwisko 😊
Test potrwa 10-15 minut ⏰
Wpisz lub zaznacz tylko jedną odpowiedź 📝
Test uważa się za zaliczony, gdy wynik wynosi powyżej 60% ✔️
Możesz wtedy zapisać się na kurs na kolejnym poziomie 📈