Test poziomu 3

Test 3 (A1.2-A2.1)

Wprowadź imię i nazwisko 😊
Test potrwa 10-15 minut ⏰
Wpisz lub zaznacz tylko jedną odpowiedź 📝
Test uważa się za zaliczony, gdy wynik wynosi powyżej 60% ✔️
Możesz wtedy zapisać się na kurs na kolejnym poziomie 📈